Market Sounding: กรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  : เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Fortune ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียวกรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร