1. สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

รูปแบบสถานี: สถานียกระดับ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4031
สถานที่ใกล้เคียง: ตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 94,800 ตารางเมตร
อ่านเพิ่มเติม

2. สถานีเมืองใหม่

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (สถานีใต้ดิน)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

3. สถานีโรงเรียนเมืองถลาง

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (สถานีใต้ดิน)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4030
สถานที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

4. สถานีถลาง

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (สถานีใต้ดิน)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

5. สถานีอนุสาวรีย์ฯ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

6. สถานีเกาะแก้ว

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

7. สถานีสถานีขนส่งฯแห่งที่ 2

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (1 นาที)
2. ห้าง Supercheap (2 นาที)
3. หมู่บ้านฉลองสุข ภูเก็ต (2 นาที)
4. หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 52/2 (4 นาที)
5. โรงเรียนบ้านกูกู้ (3 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

8. สถานีราชภัฎภูเก็ต

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (3 นาที)
2. บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเทพกระษัตรีย์ (1 นาที)
3. โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต (2 นาที)
4. Vanish Farm (6 นาที)
5. โรงเรียนบ้านกูกู้ (3 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

9. สถานีทุ่งคา

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง: โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต
อ่านเพิ่มเติม

10. สถานีเมืองเก่า

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. ถนนถลาง (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) (1 นาที)
2. พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (1 นาที)
3. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต (2 นาที)
4. Phuket Trickeye Museum (2 นาที)
5. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวร (2 นาที)
6. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) (2 นาที)
7. Limelight Avenue Phuket (3 นาที)
8. วัดมงคลนิมิตร (3 นาที)
9. Museum Phuket (1 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

11. สถานีหอนาฬิกา

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. วงเวียนหอนาฬิกา (วงเวียนสุรินทร์) (1 นาที)
2. ร้านอาหารหมี่ต้นโพธิ์ (1 นาที)
3. ร้านอาหารอ่างซีฟู๊ด (1 นาที)
4. โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต(1 นาที)
5. โรงแรมโนโวเทล โภคีธรา (3 นาที)
6. โรงแรมเพิร์ล (3 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

12. สถานีบางเหนียว

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. ศาลเจ้าบางเหนียว (1 นาที)
2. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ภูเก็ต (1 นาที)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต (1 นาที)
4. วงเวียนนิมิต (3 นาที)
5. Phuket Grocery (3 นาที)
6. โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว (1 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

13. สถานีห้องสมุดประชาชน

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต (1 นาที)
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (1 นาที)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต (1 นาที)
4. ด่านศุลกากรภูเก็ต (1 นาที)
5. โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว (1 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

14. สถานีสะพานหิน

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง:
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (1 นาที)
2. ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (1 นาที)
3. สนามกีฬาจังหวัดภูเก็ต (4 นาที)
4.ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3 นาที)
5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต (3 นาที)
6. สำนักงานขนส่ง จังหวัดภูเก็ต (2 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

15. สถานีศักดิเดชน์

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4022
สถานที่ใกล้เคียง:
1. ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (4 นาที)
2. โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ (2 นาที)
3. สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (4 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

16. สถานีดาวรุ่ง

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4022
สถานที่ใกล้เคียง:
1. โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา (1 นาที)
2. หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า ดาวรุ่ง (1 นาที)
3. โรงพยาบาลดีบุก (6 นาที)
4. King Power Phuket (5 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

17. สถานีวิชิต

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4022
สถานที่ใกล้เคียง:
1. วัดเทพนิมิต (2 นาที)
2. โรงเรียนวัดเทพนิมิต (2 นาที)
3. ตลาดนัดวัดเทพ (2 นาที)
4. ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว (3 นาที)
5. สวนสาธารณะแหลมชั่น (1 นาที)
6. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลวิชิต (1 นาที)
7. เทศบาลตำบลวิชิต (1 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

18. สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานที่ใกล้เคียง:
1. หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่บ้านธารทองวิลล่า (1 นาที)
2. เทสโก้โลตัส ตลาดโลตัส สาขาเจ้าฟ้า (2 นาที)
3. โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน (2 นาที)
4. Oak Meadow International School (3 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

19. สถานีป่าหล่าย

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานที่ใกล้เคียง:
1. วัดฉลอง (วัดหลวงพ่อแช่ม) (6 นาที)
2. สวนสัตว์ภูเก็ต (3 นาที)
3. Buds International School Phuket (3 นาที)
4. Suwit Muay Thai Gym & Stadium (1 นาที)
5. The Royal Villa Resort Phuket (5 นาที)
6. Berda Claude International School (5 นาที)
7. สวนพฤกษชาติภูเก็ต (5 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

20. สถานีโคกโตนด

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานที่ใกล้เคียง:
1. วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) (1 นาที)
2. ซันปาล์ม วิลเลจ (1 นาที)
3. ร้านอาหารไวน์คอนเนคชั่น เดลี่ แอนด์ บิสโทร (2 นาที)
4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2 (2 นาที)
5. ภูเก็ตยอร์ชคลับ (3 นาที)
อ่านเพิ่มเติม

21. สถานีฉลอง (สถานีปลายทาง)

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานที่ใกล้เคียง: ห้าแยกฉลอง ,ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
อ่านเพิ่มเติม

| TH | EN