1. สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

รูปแบบสถานี: สถานียกระดับ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4031
สถานีที่ใกล้เคียง: ตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 94,800 ตารางเมตร
อ่านเพิ่มเติม

2. สถานีเมืองใหม่

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (สถานีใต้ดิน)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

3. สถานีโรงเรียนเมืองถลาง

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (สถานีใต้ดิน)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4030
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

4. สถานีถลาง

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (สถานีใต้ดิน)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

5. สถานีอนุสาวรีย์ฯ ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

6. สถานีเกาะแก้ว

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

7. สถานีสถานีขนส่งฯแห่งที่ 2

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

8. สถานีราชภัฎภูเก็ต

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

9. สถานีทุ่งคา

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง: โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต
อ่านเพิ่มเติม

10. สถานีเมืองเก่า

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

11. สถานีหอนาฬิกา

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

12. สถานีบางเหนียว

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

13. สถานีห้องสมุดประชาชน

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

14. สถานีสะพานหิน

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 402
สถานีที่ใกล้เคียง: สะพานข้ามคลองเกาะผี
อ่านเพิ่มเติม

15. สถานีศักดิเดชน์

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4022
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

16. สถานีดาวรุ่ง

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4022
สถานีที่ใกล้เคียง: โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
อ่านเพิ่มเติม

17. สถานีวิชิต

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4022
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

18. สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

19. สถานีป่าหล่าย

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

20. สถานีโคกโตนด

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานีที่ใกล้เคียง:
อ่านเพิ่มเติม

21. สถานีฉลอง (สถานีปลายทาง)

รูปแบบสถานี: ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)
ถนน: ทางหลวง หมายเลข 4021
สถานีที่ใกล้เคียง: ห้าแยกฉลอง ,ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
อ่านเพิ่มเติม

| TH | EN