การสำรวจพื้นที่โครงการตามแนวเส้นทางโครงการ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561

คณะทำงานจาก รฟม. ทำการสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันและข้อจำกัดต่างๆ ตามแนวเส้นทางโครงการ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

คณะทำงานจาก รฟม. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น เป็นประธานในที่ประชุม