7. สถานีสถานีขนส่งฯแห่งที่ 2

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :

  1. สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (1 นาที)
  2. ห้าง Supercheap (2 นาที)
  3. หมู่บ้านฉลองสุข ภูเก็ต (2 นาที)
  4. หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 52/2 (4 นาที)
  5. โรงเรียนบ้านกูกู้ (3 นาที)