4. สถานีถลาง

รูปแบบสถานี :  สถานีใต้ดิน

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :