3. สถานีโรงเรียนเมืองถลาง

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 4030

สถานที่ใกล้เคียง :