21. สถานีฉลอง

(สถานีปลายทาง)

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 4021

สถานที่ใกล้เคียง : ห้าแยกฉลอง , ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง