20. สถานีโคกโตนด

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 4021

สถานที่ใกล้เคียง :