2. สถานีเมืองใหม่

รูปแบบสถานี : ป้ายหยุดรถ

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402
สถานที่ใกล้เคียง :