17. สถานีวิชิต

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 4022

สถานที่ใกล้เคียง :