15. สถานีศักดิเดชน์

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 4022

สถานที่ใกล้เคียง :

  1. ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (4 นาที)
  2. โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ (2 นาที)
  3. สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (4 นาที)