14. สถานีสะพานหิน

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง : สะพานข้ามคลองเกาะผี

  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (1 นาที)
  2. ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (1 นาที)
  3. สนามกีฬาจังหวัดภูเก็ต (4 นาที)
  4. ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3 นาที)