13. สถานีห้องสมุดประชาชน

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :

  1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต (1 นาที)
  2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (1 นาที)
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต (1 นาที)
  4. ด่านศุลกากรภูเก็ต (1 นาที)
  5. โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว (1 นาที)