12. สถานีบางเหนียว

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :

  1. ศาลเจ้าบางเหนียว (1 นาที)
  2. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ภูเก็ต (1 นาที)
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต (1 นาที)
  4. วงเวียนนิมิต (3 นาที)
  5. Phuket Grocery (3 นาที)
  6. โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว (1 นาที)