11. สถานีหอนาฬิกา

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ (ใช้ช่องจราจรรถยนต์)

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :

  1. วงเวียนหอนาฬิกา (วงเวียนสุรินทร์) (1 นาที)
  2. ร้านอาหารหมี่ต้นโพธิ์ (1 นาที)
  3. ร้านอาหารอ่างซีฟู๊ด (1 นาที)
  4. โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต(1 นาที)
  5. โรงแรมโนโวเทล โภคีธรา (3 นาที)
  6. โรงแรมเพิร์ล (3 นาที)