10. สถานีเมืองเก่า

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :

  1. ถนนถลาง (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) (1 นาที)
  2. พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (1 นาที)
  3. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต (2 นาที)
  4. Phuket Trickeye Museum (2 นาที)
  5. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวร (2 นาที)
  6. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) (2 นาที)
  7. Limelight Avenue Phuket (3 นาที)
  8. วัดมงคลนิมิตร (3 นาที)
  9. Museum Phuket (1 นาที)