1. สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

รูปแบบสถานี : สถานียกระดับ
ถนน : ทางหลวง หมายเลข 4031

สถานที่ใกล้เคียง :
ตั้งอยู่ที่เหนือสุดของเกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยาน ที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ
มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 กิโลเมตร