รูปแบบสถานี

สถานีแบบชิโนโปรตุกีส (Sino-Portuguese Style)


สถานีแบบชิโนโปรตุกีส (Sino-Portuguese Style)
 • สถานีเมืองเก่า
 • สถานีหอนาฬิกา
 • สถานีบางเหนียว
 • สถานีห้องสมุดประชาชน

สถานีแบบร่วมสมัย (Modern Style)

สถานีแบบร่วมสมัย (Modern Style)
 • สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • สถานีเมืองใหม่
 • สถานีโรงเรียนเมืองถลาง
 • สถานีถลาง
 • สถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
 • สถานีเกาะแก้ว
 • สถานีขนส่ง
 • สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • สถานีทุ่งคา
 • สถานีสะพานหิน
 • สถานีศักดิเดชน์
 • สถานีดาวรุ่ง
 • สถานีวิชิต
 • สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก
 • สถานีป่าหล่าย
 • สถานีโคกโตนด
 • สถานีฉลอง

สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ภาพจําลองการเชื่อมต่อสถานีกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ภาพจําลองการเชื่อมต่อสถานีกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 ภาพจำลองบริเวณสถานีช่วงห้องสมุดประชาชน
 ภาพจำลองบริเวณสถานีช่วงนอกเมือง

สถานีถลาง